هیات هفتگی کانون ثارالله (ع) رشت 
با نوای برادر سید محمدرضا مومنی 
میدان فرهنگ ، مسجد قدس