از طریق فرم زیر شما بازدید کننده عزیز می توانید سوالات،نظرات،پیشنهادات وانتقادات خود را در رابطه با کانون فرهنگی تربیتی ثارالله(ع)رشت برای ما ارسال نمایید.

توجه ؛ برای ارسال سوالات از حالت خصوصی استفاده ننمایید تا امکان پاسخگویی به شما برقرار باشد