برنامه های کانون در سال94


کانون ثارالله در سال 94 در دو عرصه پژوهش های تربیتی و اجرای برنامه تربیتی نوجوانان به فعالیت پرداخت که در عرصه پژهش شورای تربیتی ناظر بر کانون متشکل از طلاب سطوح عالی حوزه علمیه جزوه تربیت اسلامی از منظر مقام معظم رهبری را تهیه نمودند و در ادامه به پژوهش در روایات تربیتی ادامه دادند. شایان ذکر است که برنامه های تربیتی کانون توسط شورا تدوین می شود.

اما در عرصه ی اجرا کانون برنامه های تربیتی متنوعی برای اعضای خود اجرا نمود از جمله برنامه ی اوقات فراغت تابستانی شامل کلاس های مذهبی و مهارتی و برنامه های ورزشی و تفریحی و اردوهای درون استانی و نیز اردوی زیارتی مشهد مقدس در شهریور ماه.

این برنامه ها با استمرار ارتباط در طول سال با برگزاری برنامه معرفتی و تفریحی هفنگی کانون تداوم یافت که با برگزاری اردوی زیارتی قم در پاییز و اردوی فرهنگی و تفریحی فومن در بهار94 تکمیل شد.

ارتباط کانون با مدارس هم در طول سال با اجرای برنامه تبلیغی در ماه محرم و ماه رجب ادامه یافت که در ماه رجب ثبت نام اولیه برنامه تابستانی 95 انجام گرفت.


برنامه کانون در سال 95


ان شاالله در سال95 برنامه های پژوهشی تربیتی تداوم خواهد یافت و با برنامه ریزی های انجام شده برنامه تابستانی با هدف تکمیل ظرفیت کانون با کلاس های مذهبی و مهارتی و اردو ها برگزار خواهد شد. اردوی مشهد مقدس و قم نیز در برنامه قرار دارد که برای هر اردو هدف گزاری تربیتی خاصی در نظر گرفته می شود.

برنامه های هفتگی کانون ،تقویت علمی و درسی اعضا و هم چنین استمرار ارتباط با مدارس در طول سال در مناسبتها نیز برای سال جاری مد نظر قرار دارد