جلسه کارگروه شهدای کانون ثارالله (ع) رشت با حضور اعضای کارگروه در منزل شهید صفری برگزار شد و در پایان مستندی از زندگی شهید علی یزدانی ( ملازمان حرم ) برای اعضا پخش شد