تشرف به حرم حضرت معصومه (س) و بیان شخصیت و جایگاه ایشان ؛
دیدار با سردار علیزاده و بیان خاطراتی از دفاع مقدس توسط ایشان ؛

برنامه رزم شبانه و آموزش پیاده روی در شب ؛
تشرف به مسجد مقدس جمکران ؛جلسه پایانی با حجت السلام متقیان پیرامون شخصیت میرزا کوچک خان ؛