مصاحبه بااعضای کانون ثارالله (ع) با هدف شناخت جنبه های مذهبی ، اعتقادی ، آینده نگری و اخلاق در خانواده با حضور تمامی اعضای در محل مجموعه ثارالله (ع) رشت برگزار شد