ثبت نام برنامه های تابستانه کانون برای سال 1397 شروع شد

برای ثبت نام یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات معین شده تماس بگیرید

برنامه های تابستان در مسجد قدس (میدان فرهنگ) ان شا الله برگزار خواهد شد