جمعی از متربیان و مربیان کانون ثارالله (ع) رشت در جریان اردوی زیارتی قم با حضرت آیت الله علوی گرگانی دیدار کردند .