آماده سازی متربیان برای سفر معنوی مشهد مقدس با توسل به خانم فاطمه اخری سلام الله علیها خواهر امام  رضا علیه السلام