خوب درس بخوانید

موسسه علمی نخبگان گیلان سلسله کلیپ های صوتی “خوب درس بخوانید” با نگاهی به سخنان مقام معظم رهبری در زمینه اهمیت علم و علم آموزی برای دانش آموزان و دانشجویان منتشر می نماید.

دریافت|نسخه اول

دریافت|نسخه دوم